איכות הסביבה/חומרים מסוכנים

התמחות בליווי,ייעוץ,ניהול ויישום פרויקטים הקשורים בטיפול חומרים מסוכנים,הערכות סיכונים, סקרי סיכונים, תיקי מפעלים, הדרכות בכל סוגי הקשורים לחומרים מסוכנים, בניית מערך טיפול באירועי חומ"ס, בניית מערך שינוע חומרים מסוכנים מחוץ לעסקים ובתוכם, הצגת מפעלים בכל פורומים בנושאים המפורטים לעיל. ומתודולוגיות מתקדמות, ומסייעת לארגונים רבים במגזרי תעשייה, חברות ומוסדות העסקות עם חומרים מסוכנים, מפעלי תעשייה כימית, […]

פתרונות טכנולוגים

לחצן מצוקה המיועד לשימוש עובדים במקומות מבודדים ועבודה בגובה אשר קיים קושי ליצור קשר עין עימם. בעת השימוש בלחצן המצוקה לזיהוי נפילה מגובה, תובטח האפשרות לחלץ את העובד לאחר שזוהתה ודווחה נפילתו, בתוך פרק זמן שימנע פגיעה בלתי הפיכה בו, באמצעות אחד מאלה: א. בעבודה בגובה – אשר יש בה קושי לייצר קשר עין עם […]